In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 52 Năm 2015
(tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 19.

Thực hiện chương trình tuần 19 HKI năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Coi thi chấm thi, vào điểm.

Báo cáo kết quả kỳ 1.

Sơ kết tổ học kỳ 1.

Giáo viên cồn tiết vẫn tiếp tục dạy hết chương trình kỳ 1.