In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 48 Năm 2015
(tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 15.

 

 Thực hiện chương trình tuần 15 HKI năm học 2015 - 2016

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

 Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 15

 Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Cô Phúc tập huấn tại sở GD ĐT thứ 3 cả ngày.

Cô Hiền dạy thay Cô Phúc sáng thứ  tiết 3, 4, 5.

Ra đề cương ôn tập học kỳ 1.