In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 47 Năm 2015
(tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 14.

 

 Thực hiện chương trình tuần 14 HKI năm học 2015 - 2016

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

 Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 14

 Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

 Tham gia tọa đàm ngày NGVN. 7h 30 19/11.

Cô Phúc chuẩn bị kế hoạch chuyên đề tổ.

T. Vững tập huấn thay sách 6 tại sở GD ĐT thứ 2 cả ngày.

Cô Phúc dạy thay T> Vững sáng thứ 2 tiết 3 lớp 9/3, tiết 5 lớp 6/2