In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 2 Năm 2016
(tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 2 KỲ II.

 

Thực hiện chương trình tuần 2 HKII năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Đốc thúc học sinh tiếp tục thi IOE, tham gia thi vòng cấp huyện ngày 16/01/16. T.Vững

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi hùng biện Tiếng Anh. Cô Phúc

Sơ kết trường học kỳ 1 chiều thứ 5 14h00.

GVCN chuẩn bị nội dung họp phụ huynh học sinh vào ngày Chủ Nhật.