In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 14 Năm 2016
(tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 14 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 14 kỳ II.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 13h30 sinh hoạt chuyên đề cụm tại Lê Xuân (Quảng Thái)

Tăng cường dự giờ thăm lớp. dự giờ cô Hiền thứ 2 tiết 4

Kiểm tra chung đề TA 6 tiết 3 thứ 5

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)