In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 12 Năm 2016
(tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 12 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 12 kỳ II.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 13h30 - T.Thuần, Cô Phúc dạy thao giảng định kỳ.

Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 3.

Tăng cường dự giờ thăm lớp.

Tham gia hoạt động 26/3.

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)