In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 7 Năm 2015
(tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 5/HKII 

 

Thực hiện chương trình tuần 5/HKII.

Cập nhật lịch báo giảng chính xác, kịp thời treo lên bảng để tổ ký duyệt.

Thứ năm (05.02)

    Sáng: 8h50 - Kiểm tra chung đề TA 9. T. Sơn lớp 9/1, Cô Hiền lớp 9/2, T.Vững lớp 9/3, Cô Tâm lớp 9/4, Cô Phúc lớp 9/5.

    Chiều: 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn lúc 13 giờ 30'.

Nộp đề kiểm tra và thi kỳ II cho chyên môn chậm nhất vào thứ 7.

Đốc thúc học sinh giải IOE đến vòng 25.

Nắm lịch trực tết nguyên đán, thực hiện đúng kế hoạch.