In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 52 Năm 2014
(tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 19

 Hoàn thành chương trình HKI.

 Cập nhật đầy đủ, chính xác, đồng bộ sổ điểm, lịch báo giảng, sổ đầu bài.

 Tiếp tục ôn tập cho HS chuẩn bị tham gia đợt KTHKI các bộ môn.

 Đốc thúc học sinh thi IOE.

Hướng dẫn học sinh khối 6 thi nghe, nói tiếng anh

Nắm kế hoạch coi thi chấm thi thực hiện đúng quy chế.