In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 50 Năm 2014
(tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm kịp thời, chính xác, đúng quy định.

- Dự giờ, thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu HKI.

- Thứ năm - 11.12

      Sinh hoạt tổ CM - 13h30. Tập huấn bảng tương tác.

- Tiếp tục ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKI.

- Nhắc nhở học sinh tiếp tục thi các vòng tự luyện IOE.

- Cô Hiền lồng ghép các buổi bồi dưỡng luyện học sinh thi hùng biện TA.