In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 49 Năm 2014
(tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 16

 Thực hiện chương trình tuần 16.

 Lên lịch báo giảng đúng quy định.

 Tăng cường dự giờ thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu HKI.

 Báo cáo kết quả thi IOE cho chuyên môn.

 Nộp đề thi kì 1 cho chuyên môn.

 Thứ năm (04.12)

    - Sáng: Họp hội đồng - 7h15.

    - Chiều: Ngoại khóa về phòng chống HIV - AIDS - 13h.

  Thao giảng định kỳ: Thứ 3 Tiết 4 Cô HIền dạy

                                Thứ 4 Tiết 4 T.Sơn dạy

Toàn tổ thu xếp để dự.

 Cập nhật sổ điểm và cổng QLTT.