In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 42 Năm 2015
(tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 9.

 

Thực hiện chương trình tuần 9 HKI năm học 2015 - 2016

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững)

Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

Thao giảng định kỳ tháng 10 T. Vững dạy.

Kiểm tra đăng ký đồ dùng dạy học.