In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 41 Năm 2015
(tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 8.

 

Thực hiện chương trình tuần 8 HKI năm học 2015 - 2016

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững)

Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Tham gia Đại hội Liên đội ngày 07/10

Họp hội đồng sư phạm 14 giờ 30 phút thứ 5.

Dự giờ Cô Phúc tiết 2 chiều thứ 6 lớp 7/3.

Dự giờ Cô Hiền tiết 3 chiều thứ 6 lớp 8/2.