In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 41 Năm 2014
(tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN:

Thực hiện chương trình tuần 7,8.

Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi IOE.

Tăng cường dự giờ thăm lớp.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh khối 8 môn TA, Hóa.

Thao giảng định kỳ. T.Vững dạy sáng thứ 5. 9 giờ.

Dạy thay cô Phúc:

T.Vững sáng thứ 3.

Cô Hiền sáng thứ 6.

T.Sơn chiều thứ 7.