In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 40 Năm 2015
(tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 7.

 

Thực hiện chương trình tuần 7 HKI năm học 2015 - 2016

Dạy bù TKB thứ 5 vào tiết 3,4 thứ 5

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

Tăng cường sử dụng phòng học bộ môn, phòng thực hành hóa và đồ dùng dạy học.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững)

Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Tham gia hội nghị công đoàn ngày 01/10

Kiểm tra chung đề TA 7 tiết 5 thứ 5. Toàn tổ coi kiểm tra.

Kiểm tra chung đề TA 9 tiết 4 thứ 7. GVCN coi kiểm tra.