In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 14 Năm 2015
(tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 32

 Thực hiện chương trình tuần 11- hk2.

 Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Sáng thứ năm họp hội đồng lúc 9 giờ.

 Chiều thứ tư dự giờ cô Ngọc tiết 3 Hóa 8/2

Nộp đề thi kỳ II hạn cuối thứ 7 4/4/2015.

Kiểm tra chung đề Hóa 9 Thứ 5 tiết 7. T.Vững, Cô Ngọc, Cô Tâm, Cô Phúc, Cô Hiền coi kiểm tra.