In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 11 Năm 2015
(tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 29

1. Thực hiện chương trình tuần 8/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

3. Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG TA 7, 8, Hóa 8.

4. Thứ năm 12/3 sinh hoạt chuyên môn, thao giảng định kỳ. T.Vững, Cô Tâm. Kiểm tra Hồ sơ sổ sách GV.

5. Ra đề thi kỳ 2, nộp tổ chuyên môn. T.Vững TA 9, C.Hiền TA 8, C.Phúc TA 7 T.Sơn TA6, C.Tâm Hóa 9, C.Ngọc Hóa 8.

6. Hoàn thành BDTX nội dung 2 theo công văn của Phòng GD. hạn cuối 12/3.