In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 10 Năm 2015
(tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 28 

1. Thực hiện chương trình tuần 7/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Triển khai công tác bồi dưỡng HSG TA 7, 8, Hóa 8.

4. Thứ năm (05.3) - 9h00 - Họp hội đồng.

                             11h00 - Tọa đàm kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

5. Nhắc học sinh thi xong vòng 25 IOE tham gia thi vòng cấp tỉnh vào ngày thứ 7.

6. Hoàn thành BDTX nội dung 2 theo công văn của Phòng GD.