In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 52 Năm 2013
(tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 18.

- Bám đề cương ôn tập học kỳ I.

- Các môn CD, Nhạc, Họa hoàn tất điểm thi báo cáo chuyên môn, vào sổ, lên mạng đúng quy chế.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, nộp đề thi khảo sát học sinh giỏi cho chuyên môn. (C.Phúc, C.Hiền)

- Nắm kế hoạch coi thi, chấm thi để thực hiện nghiêm túc.