In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 51 Năm 2013
(tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Bám đề cương ôn tập cho học sinh thi học kỳ I.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ra đề thi khảo sát nộp chuyên môn.

- Hướng dẫn học sinh thi IOE các vòng tự luyện 16 đến 20.

- Thao giảng định kỳ 02 giáo viên T,Phong, Cô Hiền.

- Hoàn tất các cột kiểm tra cập nhật điểm vào sổ lên mạng.

- GVCN nắm tình hình lớp liên lạc với phụ huynh báo cáo kịp thời tình hình lớp cho BGH trước khi thi học kỳ I. Cố gắng duy trì số lượng.

- CHuẩn bị ra mắt CLB Tiếng Anh.