In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 50 Năm 2013
(tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 16.

- Bám đề cương ôn tập học kỳ 1 cho học sinh.

- Hoàn tất các cột điểm định kỳ và thường xuyên, chú ý điểm miệng của học sinh.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, ra đề khảo sát học sinh giỏi nộp tổ chuyên môn, hạn cuối thứ 7 14/12.

- Nộp hồ sơ đầy đủ cho chuyên môn kiểm tra cuối học kỳ đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi IOE các vòng tự luyện từ vòng 16 trở đi.

- Góp ý bài dạy thao giảng cụm sáng thứ 3 T,Vững, T,Sơn.

- GVTA tham gia sinh hoạt cụm tại trường.