In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 49 Năm 2013
(tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 15.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù đảm bảo đủ tiết để thi học kỳ I.

- Báo cóa cho chuyên môn kết quả thi IOE.

- GVCN lên kế hoạch tháng, cập nhật đánh vắng, báo cáo số lượng học sinh của lớp mình.

- Tiếp tục vận động học sinh thi IOE vòng tự luyện 16 đến 20.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, GV phụ trách ra đề thi khảo sát nộp tổ chuyên môn để chuẩn bị khảo sát học sinh giỏi.

- Dự giờ chuyên đề T.Duy.

- Kiểm tra lịch báo giảng, công tác cập nhật điểm của toàn bộ giáo viên trong tổ. (tổ trưởng, tổ phó)

- Tham gia họp hội đồng sư phạm 5/12