In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 46 Năm 2013
(tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 12.

- Rà soát chương trình có kế hoạch dạy bù lụt.

- Tăng cường hướng dẫn học sinh thi IOE. T.Vững.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi TA 8, 9. Cô Phúc, Cô Hiền.

- Tham gia dự thi GVDG cấp trường. T.Khánh.

- Tham gia chấm thi GVDG T. Vững

- Tham gia hội thi cầu lông ngành. T. Vững