In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 44 Năm 2013
(tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013)

- Thực hieeinj chương trình tuần 11.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Cập nhật điểm, đánh vắng vào sổ, lên mạng.

- Chuẩn bị tiết dạy để tham gia dạy giỏi cấp trường.

- Soạn đề cương và đề thi học kỳ I nộp chuyên môn.