In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 40 Năm 2013
(tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013)

- Thực hiên. chương trình tuần 7,8.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Tiến hành dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Tham gia hội nghị công đoàn, họp hội đồng.

- Tổ chức kiểm tra chung đề TA 6. GV Tiếng Anh + T. Phong coi kiểm tra.

- Chủ Nhật dạy bù chương trình ngày thứ hai.