In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 4 Năm 2014
(tuần 4 năm 2014, từ 20/01/2014 đến 26/01/2014)

- Thực hiện chương trình tuần 3 học kỳ 2

- Lên kế hoạch báo giảng kịp thời đúng quy định.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9, lập danh sách học sinh giỏi nộp chuyên môn.

- T.Vững hướng dẫn học sinh thi các vòng tự luyện IOE từ 21 đến 25.

- T,Sơn, Cô Phúc chọn và hướng dẫn học sinh thi hùng biện Tiếng Anh.

- T.Phong triển khai kế hoạch cuộc thi vẽ tranh cho học sinh.

- GVCN nắm chắc tình hình học sinh trước và sau Tết, kịp thời vận động học sinh có nguy cơ bỏ học.