In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 37 Năm 2014
(tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 4:

Thực hiện chương trình tuần 3 kỳ 1.

Tiếp tục ổn định nề nếp học tập, nắm tình hình học sinh duy trì số lượng.

Kiểm tra việc cập nhật lịch báo giảng vào sổ, lên mạng.

Tham gia tập huấn chương trình dạy học "intel".

Hội nghị tổ lập kế hoạch năm học của tổ, đăng ký chỉ tiêu chất lượng 2 mặt.

Đốc thúc học sinh tham gia thi IOE.