In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 36 Năm 2013
(tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013)

-  Thực hiện chương trình tuần 3, 4.

- Cập nhật kế hoạch vào trang web của trường.

- Tham gia tập dược khai giảng năm học mới. (chiều 4/9, GVCN, Đoàn viên giáo viên.)

- Tham gia khai giảng năm học mới

- Báo cáo điểm KSCL đầu năm cho chuyên môn.

- Thông báo hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE.