In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 34 Năm 2013
(tuần 34 năm 2013, từ 19/08/2013 đến 25/08/2013)

Thực hiện chương trình tuần 1,2 học kỳ I.

Tiếp tục ổn định nề nếp học tập.

Nhận hồ sơ sổ sách tại thư viện, hoàn chỉnh các loại hồ sơ.

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy chế và treo lên hộp báo giảng.

Ra đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh 7, 8, 9. C. Phúc TA 9; C. Hiền TA 8; T. Sơn TA 7. (Đề có ma trận và đáp án). Nộp chuyên môn chậm nhất vào ngày 21/8.

Nắm kế hoạch coi thi, chấm thi khảo sát của chuyên môn để thực hiện