In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 21 Năm 2014
(tuần 21 năm 2014, từ 19/05/2014 đến 25/05/2014)

- Hoàn tất chương trình năm học.

- Tiến hành trả bài thi, ôn tập cuối năm cho học sinh.

- Báo cáo kết quả thi học kỳ và chất lượng hai mặt cho BGH.

- Hoàn tất hồ sơ cá nhân, vào điểm, ký học bạ đúng quy chế.

- Tham gia tổng kết tổ 13 giờ 30 ngày 22/5/2014.

- Tham gia lấy phiếu tín nhiệm phó hiệu trưởng lúc 15 giờ 30 ngày 22/5/2014.

- Tổng kết lớp ngày 24/5/2014.

- Tham gia hiến máu tình nguyện ngày 28/5/2014.