In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 17 Năm 2014
(tuần 17 năm 2014, từ 21/04/2014 đến 27/04/2014)

- Thực hiện chương trình tuần 14 học kỳ 2.

- Cập nhật toàn bộ điểm vào sổ và lên mạng.

- Phát đề cương ôn tập cho học sinh có kế hochj ôn tập.

- Có kế hoạch tự dạy bù kịp chương trình chung.

- Thao giảng định kỳ T.Vững dạy Thứ 5. 13h30'.

- Dự giờ cô Hiền, T.Phong.

- Hoàn tất hồ sơ thanh tra toàn diện cô Phúc.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 4.