In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 13 Năm 2014
(tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014)

- Thực hiện chương trình tuần 10 kỳ 2.

- Lên lịch báo giảng cập nhật điểm kịp thời.

- Tham gia hội trại mừng ngày thành lập đoàn 26/3.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù sau hội trại để kịp tiến độ chung.

- GV đăng ký CSTĐ hoàn tất sáng kiến nộp tổ chuyên môn.

- RA đề thi kỳ 2, đề cương ôn tập nộp tổ chuyên môn qua email.