In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 10 Năm 2014
(tuần 10 năm 2014, từ 03/03/2014 đến 09/03/2014)

- Thực hiện chương trình tuần 8 kỳ II.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Dự giờ T.Khánh Tiết 1 sáng thứ 6.

- Kiểm tra cập nhật sổ điểm, đánh vắng, lịch báo giảng.

- CHọn học sinh giỏi TA 7 dể bồi dưỡng.

- Hướng dẫn học sinh tiếp tục hoàn thành các vòng tự luyện IOE.

- Tham gia kỷ niệm 8/3.

- Họp hội đồng sư phạm.