In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 9 Năm 2014
(tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014)

1. Theo dõi nề nếp học sinh

2. Làm thẻ thi đấu HKPĐ Huyện

3. Thu KHN

4. Tham gia HKPĐ Huyện cùng HS 27,28 và 2/3/2014.