In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 7 Năm 2015
(tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)

1. duy trì tốt nề nếp, theo dõi tình trạng vắng của học sinh.

2. triển khai thể dục, múa hát sân trường(thời tiết thuận lợi).

3. phát quà cho 07 HS có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất 200.000đ do hội CTĐ trường tặng.

4. Triển khai kế hoạch HKPĐ cấp trường( 14/02/2015 thứ bảy).