In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 51 Năm 2014
(tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)

1. Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt học tốt" chào mừng 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Man và 25 năm ngày quốc phòng toàn dân.

2. Các lớp nộp tiền quỹ "đền ơn đáp nghĩa".

3. Làm vệ sinh nghĩa trang Liệt sĩ Xã (Thành phần Chi Đoàn - BCH Liên Đội - Lớp 9/5)

4. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 20/12/2014.

     - giáo dục truyền thống cho giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường.

     - Rung chuông vàng chủ đề phòng chống Ma Túy HIV/ AIDS.

     - Dâng hoa, dâng hương tại NTLS Xã.

     - Thăm và tặng quà các gia đình Liệt Sĩ trên địa bàn Xã Quảng Thành (10 gia đình).