In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 50 Năm 2013
(tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013)
kế hoạch tpt đội tuần 18

1. Tổng kết cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng nguyễn Chí Thanh

2. Tuyên truyền phòng tránh HIV - AIDS.

3. Tổ chức KHPĐ cấp trường.

4. Đón đoàn sinh hoạt cụm TPT.

5. Dự giờ tiết sinh hoạt lớp 7/1.