In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 49 Năm 2016
(tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)

1. Duy trì nề nếp, vệ sinh , số lượng.

2. Chuẩn bị hoạt động ngoại khóa.

3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa Chủ đề: "Uống nước nhớ nguồn - Chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS.