In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 49 Năm 2013
(tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013)

1.Tổng hợp bài dự thi tìm hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

2.Tổ chức thi đấu cờ vua, bóng đá.

3. Nộp bài dự thi tìm hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

4. Lên kế hoạch các hoạt động chào mừng 22/12.