In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 48 Năm 2018
(tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018)

1. Theo dõi trực các khối lớp.

2. Tổng kết phát thưởng tập thể và cá nhân xuất sắt thi đua đợt 1.

3. Chuẩn bị kế hoạch hoạt động chào mừng 22/12.

4. Triển khai MHST - TD.

5. Theo dõi, dôn đốc các lớp tham gia cuộc thi UPU lần 48/2018.