In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 48 Năm 2015
(tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015)

1. Duy trì tốt số lượng, vệ sinh, nề nếp.

2. Trao thưởng các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

3. Tổng kết thi đua "Tuần học tốt - Tháng học tốt".

4. Nộp tranh "Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông.