In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 48 Năm 2013
(tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013)

1. Phát thưởng thi đua đợt 01 các tập thể và cá nhân.

2. Thu bài dự thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động  cách mạng của Đại tướng Nguyễn ChÍ Than

3. Tổ chức bóng đá cho HS khối 8-9 tuyển chọn đội bóng tham gia HKPĐ Huyện.

4. Thành lập BTC - BGK hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.