In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 47 Năm 2016
(tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016)

          - Tếp tục duy trì tốt nề nếp, vệ sinh, số lượng.

          - Triển khai luyện tập múa hát sân trường vào thứ hai, tư, bảy(thời tiết thuận lợi).

          - Báo cáo V/v tổ chức tuyên truyền ngày thế giới tưởn niệm các nạn nhân tử vong vì tai nan giao thông.

          - Báo cáo tháng cho bộ phận HĐNG phòng GD và HĐĐ.

          - Phân phát quà co hoc sinh nghèo, khó khăn. 2 xuất 300.000đ và 32 xuất được nhận vỡ.

          - 04 HS được nhạn quà của Viettel. (thứ ba ngày 22/11).

          - Tiếp tục thực hiện mô hình “Mỗi tuần một tiết mục” Lớp 6/2, Lớp 7/2.