In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 45 Năm 2015
(tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015)

1. Phát động thi đua tháng học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Phát động phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2015- 2016.

3. Tiến hành cuộc thi vẽ tranh cấp trường \"Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông\".

4. Tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật năm 2015. Tập trung cao điểm từ ngày 02/11 đến 09/11/2015.

5. Theo dõi nề nếp trực các lớp, nề nếp học sinh.