In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 44 Năm 2018
(tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018)

1. Duy trì tốt vệ sinh, nề nếp, số lượng.

2. Triển khai múa hát sân trường, dân vũ.

3. Phát động tháng cao điểm học tốt chào mừng 20/11.

4. Chuẩn bị cho hoạt động ngày hội vệ sinh môi trường.

5. Triển khai dạy "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".