In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 43 Năm 2016
(tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016)

  1. Tổng hợp các ý tưởng của các lớp, cùng BGH chọn ý tưởng hay, phù hợp tiến hành thực hiện.
  2. Theo dõi nề nếp th đua, nề nếp trực cờ đỏ.
  3. Kiểm tra hoạt động 15 phút đầu giờ khối 6.
  4. Triển khai múa hát sân trường (mỗi lớp 03 học sinh) 13h30 ngày 27/10/2016
  5. Tổng kết thi đua Liên Đội đợt 1 từ 22/8 đến 30/10/2016.