In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 41 Năm 2015
(tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)

1.Duy trì tốt nề nếp , vệ sinh, số lượng.

2. Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2015. chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".

- Trang hoàng băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.

- Kết hợp thư viện cho học sinh tìm hiểu và tham gia đọc sách.

- Tuyên truyền, nói chuyện về tấm gương Bác Hồ với học tập suốt đời trong tiết chào cờ, đầu buổi và giờ ra chơi.

3. Chuẩn bị cho Đại hội Liên Đội.

4. Đại hội Liên Đội năm học 2015 - 2016 vào lúc 9h00 ngày 8/10/2015(sáng thứ năm)

5. Kiểm tra nề nếp học sinh.