In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 41 Năm 2013
(tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013)

1.hoàn tất trang hoàng các phòng học các phòng bộ môn.

2. Ra quyết định thành lập các câu lạc bộ trong nhà trường.

3. Tập huấn công tác Đội, múa hát sân trường cho ban chỉ huy liên đội và đội kỹ năng của Liên Đội.

4.Theo dõi vệ sinh, nề nếp đầu giờ của Liên Đội.

5. Tổng kết tuần lễ học tập suốc đời.

6. Dự giờ tiết sinh hoạt lớp 6/1, 7/1.