In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 40 Năm 2014
(tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014)

1. Duy trì tốt nề nếp, thi đua học tốt chào mừng hưởng ứng tuần lễ học tập suốc đời.

2. Triển khai tuyên truyền cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh về tuần lễ học tập suốc đời theo công văn số 59/PGD&ĐT từ ngày 29/9 đến 5/10/2014.

3. Thu bản cam kết không ăn quà vặt của các Chi Đội.

4. Luyện tập đội kỹ năng.

5. Làm hồ sơ học bỗng do Qũy Thiện Tâm tuyển và tài trợ.

6. Triển khai 03 bài hát múa hát sân trường(nhờ GV Nhạc tập cho các lớp)

7. Phân công tham luận Đại Hội Liên Đội.

8. Tổ chức Đại Hội Liên Đội (15h ngày 02/10/2014)