In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 4 Năm 2018
(tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018)

1. Duy trì tốt vệ sinh, nề nếp, số lượng.

2. Luyện tập bóng đá, cờ vua.

3. Phát quà hội Chữ thập đỏ trường, báo cáo hội Chữ thập đỏ cấp trên.

4. Theo dõi nề nếp các lớp

5. Kiểm tra nề nếp một số lớp.