In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 37 Năm 2017
(tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017)

1. Duy trì vệ sinh, nề nếp, số lượng.

2. Tham dự lễ khánh thành ngôi nhà khăn quàng đỏ em Nguyễn Thị Bình tại Thôn Thành Trung.

3. Tham dự tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại PGD.

4. Luyện tập đội trống lớp 6.

5. Kiểm tra V/v chấp hành ATGT khi đi xe đạp điện.